ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

1. Általános rendelkezések

A Real Gamers (továbbiakban Eladó) által kezelt https://realgamers.typeform.com/to/yN5HmH űrlapon keresztül, személyes adatai megadását és a megvásárolni kívánt belépőjegy(ek) megrendelését követően a jelen dokumentumban leírt feltételek szerint vásárlási szerződés jön létre Eladó és a választás értékét kiegyenlítő magánszemély vagy cég (továbbiakban Vevő) között.
Vevő a megrendelés menetét követve, az „Elfogadom” gomb megnyomásával fogadja el a szerződés feltételeit. A létrejött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, így az iktatott formában nem hozzáférhető. A szerződés létrejöttét a dokumentált és elektronikusan elmentett vásárlás és az erről kiküldött e-mail igazolja.
Az Üzletszabályzat elfogadásával Vevő az Útmutató tartalmának elolvasását és elfogadását is nyugtázza.

2. A szerződés tárgya

Eladó által kiválasztásra és egyúttal vásárlásra felkínált belépőjegyek, melyek tulajdonságai, jellemzői a realgamers.hu/kecskemet weboldal Jegyárak részénél ismerhető meg.

3. Szerződő felek azonosítása

Vevő űrlap kitöltésével adja meg vásárlási adatait, Eladó ezeknek megfelelően felel a teljesítésért és a számla kiállításáért. A hibás vagy hamis adatok megadásából eredő károkért minden felelősség Vevőt terheli.

4. Vételár

A jegytípusok mellett feltüntetett ár azok vételára, melyek alanyi adómentesség okán ÁFA-t nem tartalmaznak.

5. Fizetési feltételek

A megrendelést követően 24 órán belül visszaigazoló e-mailt küldünk a Vevő által megadott e-mail címre, melyben részletesen tájékoztatjuk a fizetés menetéről.
A fizetendő végösszeg kiegyenlítése banki átutalással történhet.
A banki átutalásnál megadandó adatok:
Kedvezményezett neve: REAL GAMERS – Tóth László ev.
Kedvezményezett számlaszáma: 11732002 23545083 (OTP)
Összeg: belépőjegyek ára összesen
Közlemény: rendelés azonosítószáma
A vásárlás menetéről részletes leírást az Útmutató tartalmaz.

6. Számlaadás

Eladó minden vásárlásról, valamint a kapcsolódó szolgáltatásokról számlát bocsát ki. Az átutalt összeg Eladó bankszámláján történő jóváírását követően e-mail-ben küldi el azt a Vevő által megadott e-mail címre. Vevő tudomásul veszi, hogy vásárlásáról kizárólag elektronikus úton kap számlát, a számlaadatok utólag nem módosíthatóak.

7. Belépőjegyek

A belépésre jogosító karszalago(ka)t vásárlóink a rendezvényen személyesen tudják átvenni, a fizetést igazoló számla bemutatását követően.

A számla elvesztéséből, ellopásából, lemásolásából, többszörös bemutatásából eredő következményekért és károkért felelősség kizárólag a vásárlót terheli.

8. Az elállás joga

Eladónak nem áll módjában sem jegyet visszaváltani, sem a vásárlás értékét visszatéríteni.

9. Adatvédelem

Eladó az on-line jegyrendelés során birtokába jutott adatokat (e-mail cím, név, számlázási cím) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásai szerint bizalmasan kezeli, kizárólag a jegyvásárlás teljesítéséhez használja fel, azokat harmadik személynek semmilyen formában tovább nem adja.

10. Panaszkezelés

Vevő e-mailben jelezheti problémáját az info@realgamers.hu e-mail címen magyar nyelven.